MATERIAŁ TRAPLAST

MATERIAŁ TRAPLAST

NASZ NOWOCZESNY MATERIAŁ TRAPLAST ™ WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POCHODZĄCEGO Z RECYKLINGU PRZEZNACZONY JEST DO UŻYCIA W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH PRZY MINIMALNEJ KONSERWACJI I Z PRAWIE NIEOGRANICZONĄ ŻYWOTNOŚCIĄ.

W spółce Transform produkujemy materiał Traplast™ poprzez staranne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Materiał Traplast ™ jest lekki, nie nasiąka, nie zamarza i nie pęka. Jest w stanie wytrzymać duże obciążenia i nie kruszeje na słońcu. Je Jest wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć, zgniliznę, pleśń, grzyby, pasożyty i powszechne stosowane chemikalia.
Materiał jest łatwy do czyszczenia. Wyroby Traplast ™ są niezrównane pod względem trwałości i praktycznie nie wymagają konserwacji. Są bardzo proste w obsłudze. Można je ciąć, wiercić, łączyć wkrętami i obrabiać za pomocą zwykłych narzędzi do metalu lub drewna. Podczas pracy należy przestrzegać zalecanych zasad BHP.

 

ZASADY PRACY Z WYROBAMI Z MATERIAŁU TRAPLAST™

PRZY ZMIANACH TEMPERATUR PLASTIKOWE WYROBY Z MATERIAŁU TRAPLAST™ WYKAZUJĄ, PODOBNIE JAK INNE MATERIAŁY, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ W ZAKRESIE 1,2-1,8 × 10-4 K-1, KTÓRA JEST WYŻSZA NIŻ W PRZYPADKU DREWNA I METALU.

Wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej wskazuje, o jaką długość zmieni się plastikowy profil o długości 1 m gdy temperatura zmieni się o 1 °C. Dla orientacji wyjaśnienia można zajrzeć do poniższej tabeli:


RÓŻNICA TEMPERATURPROFIL O DŁUGOŚCI 1 MPROFIL O DŁUGOŚCI 2 M
∆20 °C 3 mm6 mm
∆40 °C 6 mm12 mm

Z podanych wartości wynika, że podczas montażu należy wziąć pod uwagę wystarczający luz dylatacyjny. Jego wielkość jest określana w odniesieniu do sposobu użytkowania, wielkości oczekiwanego zakresu temperatur, na jaki będzie narażony wyrób, zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, metody łączenia części, odstępów między punktami połączenia itp. Przy mocowaniu za pomocą śrub zaleca się wiercenie otworów o większych średnicach i niedokręcanie śrub „do oporu”. W przypadku innych metod montażu na pozostawić odpowiedni luz dylatacyjny (rys. 1 i 2). Przestrzeganie tej zasady jest bardzo ważna dla efektów pracy. Wyroby z materiału Traplast™ są niewrażliwe na warunki atmosferyczne, i odporne na działanie pleśni, grzybów i chemikaliów. Mogą być obrabiane narzędziami do obróbki metalu lub drewna. Do cięcia wyrobów z Traplastu™ zalecamy tarcze widiowe. Plastikowe profile są bardzo sztywne, jednak w porównaniu do klasycznych profili drewnianych mają większe ugięcie. Pod nierównomiernym obciążeniem termicznym wyroby mogą również ulegać tymczasowym zmianom kształtu. Wytrzymałość na temperaturę produktów Traplast ™ wynosi od -30 do +70 ° C. W celu zakotwiczenia wszystkich wyrobów w ziemi można zastosować także beton. Aby lepiej przymocować plastikowy profil, zalecamy zakotwiczenie jego dolnej części na przykład za pomocą gwoździ, wkrętów lub w inny sposób. Wyroby z materiału Traplast™ można z powodzeniem wykończyć za pomocą farb Sokrates lub Luxol. Bardziej wymagające aplikacje i rozwiązania projektowe należy skonsultować bezpośrednio z producentem.

PLASTIC FENCES


PLASTOVÉ PLOTY

Do budowy ogrodzenia z naszych elementów przeznaczone są plastikowe sztachety, które są mocowane za pomocą ocynkowanych wkrętów samogwintujących do belek poziomych. Belki te wykonane są z ocynkowanych ogniowo profili, pokrytych dodatkowo plastikiem, co znacznie wydłuża jej żywotność. Aby uniknąć wygięcia ogrodzenia lub innego odkształcenia pola płotu, dolną belkę poziomą należy przymocować do słupków, aby mogła „pracować” w dół i w górę o około 10–15 mm. W ten sposób całkowicie wyeliminowana zostaje rozszerzalność cieplna plastiku, ponieważ belka ma możliwość przesuwania się w górę i w dół. Inny sposób montażu, polegający na tym, że obie belki są zamocowane na stałe do słupków płotu a w każdej sztachecie należy wywiercić otwór dylatacyjny, jest bardziej pracochłonny i trwa dłużej, przy czym nie gwarantuje, że sztachety nie będą się deformować lub z powodu rozszerzalności cieplnej nie pęknie śruba mocująca sztachetę do belki. Zastosowanie naszych profili plastikowych jako belek poziomych do budowy ogrodzeń jest odpowiednie tylko do ogrodzeń niskich i krótkich, np. płotków do optycznego podziału ogrodu. W takim przypadku odcinek płotu nie może być jednak dłuższy niż 0,75 m, w przeciwnym razie istnieje ryzyko odkształcenia z powodu rozszerzalności cieplnej materiału.

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU PŁOTÓW TRANSFORM

ELEMENTY SYSTEMU PŁOTÓW TRANSFORM

  1. słupki 60 × 60 mm, materiał – ocynkowany stalowy profil pokryty kolorowym plastikiem
  2. nośnik – belki poziome 50 × 30 mm, materiał – ocynkowany stalowy profil pokryty kolorowym plastikiem
  3. uchwyty nośników, materiał – blacha ocynkowana z wykończeniem powierzchniowym
  4. zestaw wkrętów samogwintujących 4,2 × 38 mm do zamocowania sztachet do nośników
  5. zestaw wkrętów samogwintujących 6 × 15 mm do zamocowania uchwytów nośników do słupków
  6. zestaw śrub 4 × 40 mm z nakrętką (7) dla zabezpieczenia pola płotu (nośników) w uchwytach

METODA MONTAŻU SYSTEMU PŁOTÓW

Po ustawieniu słupków ogrodzeniowych (1) mocowane są uchwyty belek (3). Uchwyty są montowane za pomocą wkrętów samogwintujących (5). Przed zamocowaniem uchwytów belek (profili) (3) za pomocą wkrętów samogwintujących (5) należy w słupku (1) wywierć wstępnie o średnicy 4 mm. Uchwyty belek montuje się na słupkach z otworami skierowanymi do góry - to znaczy, aby włożona belka opierała się o dolną i boczną część uchwytu. Odstępy i rozmieszczenie uchwytów belek na słupku (10) są określane przez długość (wysokość) listew płotu (sztachet) (8) i są określane przez klienta zgodnie z jego potrzebami – patrz rysunek 4.
Do zamocowanych uchwytów belek (3) należy włożyć belki (profile) 50 × 30 mm (2), które mogą być, ale nie muszą, wyposażone po obu stronach w zaślepki. Stopniowo należy zamocować na belkach za pomocą wkrętów samogwintujących (4) sztachety (8). Przed przymocowaniem sztachet za pomocą śrub należy wstępnie wywiercić otwory o średnicy 3 mm. Cały gotowy odcinek płotu mocuje się w uchwytach belek (3) za pomocą śrub (6) i nakrętek (7) w otworach u góry uchwytów. Odstęp (około 15 mm) powstały między śrubą mocującą (6) a belką (2) jest niezbędny, aby wyeliminować rozszerzalność cieplną sztachet (8). Na zakończenie na słupkach (1) należy umieścić zaślepki (9).


FURTKI WEJŚCIOWE I BRAMY WJAZDOWE
Konstrukcja nośna bram i furtek wykonana jest zasadniczo z klasycznych materiałów, najlepiej profili metalowych, do których przymocowane są plastikowe sztachety za pomocą śrub zamkowych (patrz rys. 1). Wcześniej jednak w celu zamocowania sztachet (w zależności od ich długości) należy w konstrukcji metalowej wywiercić otwór o co najmniej 2 mm większy niż średnica śruby. Ten otwór dylatacyjny nie może być wstępnie nawiercony w sztachetach, konwencjonalne śruby zamkowe mają pod łbem płytkę mocującą, która podczas montażu jest wciskana í do sztachety, co eliminuje efekt otworu dylatacyjnego. W celu zachowania elastyczności połączenia konieczne jest włożenie pod nakrętkę podkładki. Nakrętki nie powinny być dokręcane „do oporu”, ale tylko tak, aby sztacheta mogła reagować w połączeniu na zmiany temperatury. Zastosowanie innych konstrukcji należy konsultować z producentem.


PLASTIKOWE PŁYTY TRAWNIKOWE

Konstrukcja utwardzonej nawierzchni trawiastej powinna być zgodna z normą ČSN 736131-3, łącznie z przygotowaniem podłoża, wykonaniem warstwy spodniej i łoża oraz zastosowanymi materiałami budowlanymi. Zgodnie z tą normą należy wykonać wszystkie prace budowlane, wraz z przestrzeganiem działań transportowo-organizacyjnych oraz odnowić parkingi. Panele wegetacyjne muszą być ułożone w taki sposób, aby między poszczególnymi panelami była zachowana szczelina co najmniej 10 mm, a strona panelu z mniejszymi otworami była skierowana w dół w kierunku podłoża. Płyty trawnikowe LITE są przeznaczone dla samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 t. Na podstawie naszych doświadczeń oraz doświadczeń naszych klientów do przejazdu samochodów osobowych w pobliżu domów rodzinnych, daczy, garaży oraz w ogrodach wystarcza dobrze zagęszczone oryginalne podłoże na którym znajduje się warstwa ok. 10 cm dobrze przesianej i zagęszczonej ziemi z piaskiem o średnicy ziarna 0–4 mm. Do wzmocnienia powierzchni umożliwiających wjazd ciężarówek, autobusów i ciągników o masie większej niż 3,5 t przeznaczone są płyty trawnikowe o grubości 6 cm. Zgodnie z ČSN 736131-3 podłoże do ich ułożenia powinno być dwuwarstwowe. Warstwa dolna o wysokości 100 mm powinna być ze żwiru o wielkości ziarna 0–32 mm. Po jej zagęszczeniu należy przygotować warstwę górną o grubości 50–100 mm składającą się z piasku lub drobnego żwiru o grubości 0–4 mm. Płyty położone na tak przygotowanym podłożu należy zasypać odpowiednią glebą z nasionami trawy. Ogólnie rzecz biorąc, we wszystkich przypadkach konieczne jest wypełnienie otworów płyt tylko do 3/4 ich wysokości, aby po jej zakorzenieniu trawa nie przekroczyła poziomu płyt trawnikowych. Pełnowartościowe wykorzystanie płyt trawnikowych jest uwarunkowane odpowiednią jakością wysianej trawy.


PLASTIKOWE TARASY


PLASTIKOWE TARASY

ELEMENTY DO MONTAŻU TARASU Z TRAPLASTU™

  1. deska riflowana– tarasowa
  2. kantówka 80 × 40 mm
  3. kantówka 40 × 40 mm
  4. Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym 5 × 60 mm

METODA MONTAŻU TARASU
Montaż desek tarasowych z Traplastu™ należy prowadzić w temperaturach około 20 °C. Przy znacznie różniących się temperaturach należy wziąć pod uwagę rozszerzalność cieplną płyt (1), i dostosować do montażu szczeliny dylatacyjne (5), (6) i (7). Do montażu desek zalecamy stosowanie śrub z łbem stożkowym z wykończeniem powierzchni 5 × 60 mm (4). Śrubę należy zawsze umieścić w rowku deski w ten sposób, aby po wkręceniu jej łeb znajdował się dokładnie na poziomie dna rowka, patrz szczegół A. Otwory pod śruby deski tarasowej należy wywierć o co najmniej 2 mm większe niż średnica śruby. Deski tarasowe należy montować zawsze na konstrukcji podkładowej składającej się z profili podkładowych (2) i (3) , patrz szkice i opis dalej w instrukcji montażu, zachowując szczeliny dylatacyjne między stronami podłużnymi i poprzecznymi. Dylatacja między krótszymi bokami desek tarasowych (5) powinna wynosić 7 mm, a między dłuższymi bokami (6) 3 mm. Podobnie należy zachować przybliżone odległości między poszczególnymi profilami podkładowymi, patrz poszczególne szkice montażowe. Jeżeli taras przylega do ściany, to pomiędzy ścianą a konstrukcją podłoża należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 15 mm. Jeśli taras nie jest zakończony ścianą, musi być wykończony odpowiednim elementem obrzeża, takim jak krawężnik ogrodowy z Traplastu™. Zapobiegnie to niepożądanemu przesunięciu tarasu. Procedurę montażu wybiera się w zależności od długości tarasu - do sześciu metrów wzdłuż i powyżej sześciu metrów wzdłuż, patrz rysunki montażowe. W razie długości tarasu powyżej sześciu metrów, to dzięki sposobowi ułożenia kantówek podkładowych (2) i (3) i zamocowaniu desek (1) osiąga się to, że rozszerzalność cieplna rozkłada się na poszczególne segmenty 1,5 m, dzięki czemu nie grozi niebezpieczeństwo nadmiernych zmian długości tarasu jako całości. W celu osiągnięcia prawidłowe działania tego systemu, kantówki podkładowe 80 × 40 mm (2) należy zamocować do podłoża tarasu, aby zapobiec jego niepożądanemu przemieszczeniu. Przy układaniu kantówek podkładowych (3) (2) (3) należy pomiędzy nimi zachować odstęp 20 mm (7).


PLASTIKOWE TARASY


SKŁADOWANIE
Wyroby z Traplastu™ należy składować na paletach transportowych, które należy położyć na utwardzonej, równej podłodze. Składowanie jest ograniczone do dwóch warstw. Jeśli paleta transportowa nie jest dostępna, wyroby powinny być przechowywane w taki sposób, aby leżały na płasko na całej długości. W przeciwnym razie, szczególnie podczas długotrwałego przechowywania, istnieje ryzyko deformacji.

WYKONANIE KOLORYSTYCZNE I STAŁOŚĆ
Kolorowe wyroby są kolorowe w masie, ale mogą zawierać inne kolorowe plamki o powierzchni do 1 cm². Poszczególne dostawy (partia produkcyjna) mogą różnić się kolorem. Kolor szary jest bezbarwny, tzn. nie ma możliwości wpłynięcia na odcień koloru. Ze względu na zastosowany surowiec nie jest możliwe zagwarantowanie tego samego odcienia w jasnych kolorach (ceglany, szary) dla poszczególnych partii produkcyjnych. Wpływ wietrzenia produktów Traplast ™ zmienia ich pierwotny kolor na jaśniejsze odcienie, tak zwaną patynę. Te zmiany kolorów nie mogą być przedmiotem reklamacji.

WYMIARY I MASA
Wymiary wyrobów są ustalane przy temperaturze 20 °C i obowiązują dla nich następujące tolerancje:

do 100 mm±3 mm
100-1000 mm ±10 mm
nad 1000 mm ±20 mm

SZCZEGÓŁ WLEWU TECHNOLOGICZNEGO NA DESKACH GŁADKICH I Z DESENIEM

PLASTIKOWE TARASY