Zasady pracy z materiałem TRAPLAST™

Zásady-práce-s-výrobky-z-materiálu-TRANSPLAST-2_PL

W warunkach wahania temperatury produkty plastikowe wykonane z materiału TRAPLAST™ wykazują podobnie jak inne materiały rozciągliwość cieplną w zakresie 1,2–1,8 × 10-4 K-1, która jest wyższa niż w przypadku drewna lub metali. Wartość współczynnika rozciągliwości cieplnej wskazuje długość, o jaką zmieni się profil z tworzywa sztucznego o długości 1 m, jeśli nastąpi zmiana temperatury o 1 °C. W celu doprecyzowania można orientować się według poniższej tabeli:

Zásady-práce-s-výrobky-z-materiálu-transplast---tabulka-I_PL

Z podanych wartości wynika, że podczas montażu należy brać pod uwagę wystarczającą dylatację. Jej wielkość określa się biorąc pod uwagę sposób wykorzystania, wielkość zakładanych różnic temperatur, na które zostanie wystawiony produkt, wykorzystane materiały konstrukcyjne, sposób łączenia elementów, rozstawienie punktów łączących, itd. W przypadku montażu na śruby należy zalecić wiercenie otworów na śruby o większych średnicach a śrub nie należy dociągać do granic wytrzymałości. W przypadku pozostałych sposobów montażu zalecamy pozostawienie wystarczająco dużej dylatacji (rys. 1 i 2). Przestrzeganie tej zasady jest bardzo ważne w celu uzyskania efektu wysokiej jakości.

Produkty z materiału TRAPLAST™ są stałe powierzchniowo, nie ulegają działaniu grzybów, pleśni i środków chemicznych. Można je obrabiać obrabiarkami do metali, ewentualnie do drewna. Do cięcia produktów z TRAPLASTu™ zalecamy tarczę o ostrzu wzmocnionym węglikiem spiekanym. Profile plastikowe są bardzo mocne, niemniej jednak w stosunku do klasycznych profili drewnianych mają większą elastyczność. Przy nierównomiernym obciążeniu cieplnym może w tych produktach dochodzić do chwilowych zmian kształtu.

Zakres temperaturowy wytrzymałości cieplnej produktów z TRAPLASTu™ wynosi od -30 do +70 °C. Do przymocowania wszystkich produktów do podłoża można także używać betonu. W celu polepszenia przylegania profilu plastikowego zalecamy przymocowanie jego dolnej części do betonu, np. za pomocą gwoździ lub wkrętów.

Powierzchnię produktów wykonanych z TRAPLAST-u™ można bez ograniczeń malować farbami Sokrates lub Luxol. W związku z powyższym zaleca się, aby kwestie bardziej wymagającego montażu i rozwiązań konstrukcyjnych konsultować bezpośrednio z producentem.

Plastikowe płyty trawnikowe

Konstrukcja wzmocnionych powierzchni trawnikowych ma swoją formą wykonania odpowiadać normie ČSN 736131-3 wraz z regulacją podłoża, wykonaniem warstwy spodniej i warstwy podkładowej oraz wykorzystanymi materiałami budowlanymi. Wszelkie prace budowlane, przestrzeganie organizacyjno-transportowych czynności i przywrócenie parkingów do stanu poprzedniego muszą być wykonywane zgodnie z wymienioną normą. Ażurowe płyty trawnikowe muszą być położone w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi elementami została zachowana przynajmniej 10 mm przerwa a strona elementu z mniejszymi otworami była odwrócona do dołu w stronę warstwy podkładowej.

Ażurowe płyty trawnikowe LITE są przeznaczone pod samochody osobowe i dostawcze o masie do 3,5 tony. Bazując na naszych doświadczeniach i doświadczeniach naszych klientów najbardziej odpowiednie w przypadku przydomowego podjazdu dla samochodów osobowych, do domów, garaży, domków letniskowych i na ogrodzie jest dobrze zagęszczone pierwotne podłoże z około 10 cm również dobrze zagęszczonej przesianej gleby zmieszanej z piaskiem o średnicy ziaren od 0 do 4 mm.

Do wzmocnienia powierzchni pod samochody ciężarowe, autobusy i traktory o masie ponad 3,5 tony należy wykorzystać ażurowe płyty trawnikowe GOLEM. Zgodnie z normą ČSN 736131-3 podłoże, na którym będą układane, powinno się składać z dwóch warstw. Zaleca się wykonanie dolnej warstwy o wysokości 100 mm ze żwiru o ziarnistości do 0 do 32 mm. Po jej zagęszczeniu należy przygotować wierzchnią warstwę podkładową o grubości od 50 do 100 mm składającą się z piasku lub drobnego żwiru o wielkości ziaren od 0 do 4 mm. Na przygotowane w ten sposób podłoże układa się płyty trawnikowe, które następnie należy zasypać odpowiednią glebą trawnikową zmieszaną z nasionami traw.

Obowiązuje zasada, że we wszystkich przypadkach należy zasypywać oczka płyt trawnikowych jedynie do ¾ ich wysokości, aby po zakorzenieniu się trawnika jego darń nie wystawała ponad poziom płyty trawnikowej.

Zásady-práce-s-výrobky-z-materiálu-TRANSPLAST----plastové-ploty-3_PL

Ogrodzenia plastikowe

Do wznoszenia ogrodzenia wykorzystującego nasze elementy przeznaczyliśmy sztachety plastikowe, które przykręcane są za pomocą ocynkowanych wkrętów samowiercących do poziomych elementów nośnych (przęseł). Przęsła zostały wykonane z cynkowanego ogniowo kątownika oraz dodatkowo pokryte płaszczem, znacznie podnoszącym ich żywotność.

Aby nie dochodziło do zginania sztachet lub innych deformacji pola ogrodzeniowego, należy dolne poziome przęsło przymocować do słupków w taki sposób, aby mogło „pracować“ w kierunku pionowym, tj. w górę i w dół, o około 10–15 mm (propozycja odpowiedniego rozwiązania została przedstawiona na rys. 3, szczegół A). W ten sposób całkowicie wyeliminujemy rozciąganie cieplne materiału plastikowego, ponieważ element nośny może swobodnie przesuwać się w górę i w dół.

Inny znany sposób montażu, wymagający przykręcenia obu elementów nośnych na stałe do słupków ogrodzeniowych a w każdej sztachecie nawiercenia otworów dylatacyjnych, jest bardziej pracochłonny i wymaga większego nakładu pracy oraz nie gwarantuje tego, że sztachety nie będą się wypaczać lub też pod wpływem rozciągliwości cieplnej nie zostanie zerwany wkręt mocujący sztachetę do przęsła.

Nasze plastikowe profile nadają się jako poziome elementy nośne ogrodzenia wyłącznie do budowy niskich i krótkich płotów, przykładowo do płotków optycznie rozdzielających powierzchnie ogrodowe. W tym przypadku pole ogrodzeniowe nie powinno być dłuższe niż 0,75 m, inaczej może wystąpić deformacja kształtu pod wpływem rozciągliwości cieplnej materiału.

Bramki wejściowe i bramy wjazdowe

Konstrukcja nośna bram i bramek wykonywana jest zazwyczaj z klasycznych materiałów, najlepiej z profili metalowych, do których przykręcane są plastikowe sztachety za pomocą śrub z łbem grzybkowym z podsadzeniem (patrz rys. 1). Wcześniej jednak należy w konstrukcji metalowej nawiercić otwór o średnicy minimum o 2 mm większej niż średnica śruby do przykręcenia sztachet. Taki otwór dylatacyjny nie powinno się nawiercać w sztachetach, ponieważ zwykłe śruby z łbem grzybkowym mają pod łbem blokujące podsadzenie, które podczas montażu wejdzie w sztachetę i tym samym wyeliminuje efekt otworu dylatacyjnego. W celu zapewnienia elastyczności łącza należy podłożyć podkładkę pod nakrętkę. Nakrętki nie należy dokręcać „do oporu“, ale tylko na tyle, aby sztacheta mogła reagować na złączu na zmiany temperatur. Zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych powinno być skonsultowane bezpośrednio z producentem.

Pozostały asortyment

Zakres zastosowania palików plastikowych jest dość szeroki (pastwiska, sady, winnice). Można je wykorzystać również do budowy ogrodzenia siatkowego (maksymalna zalecana wysokość siatki wynosi 1,5 m). Jednakże plastikowe paliki należy wówczas montować na zmianę z metalowymi i w żadnym przypadku nie należy ich stosować jako słupki narożne lub krańcowe.

Magazynowanie

Produkty z TRAPLASTu™ magazynuje się na paletach transportowych, które muszą być ułożone na wzmocnionym i równym podłożu. Magazynować można najwyżej dwuwarstwowo. Jeśli paleta transportowa nie jest do dyspozycji, to wówczas należy magazynować produkty w taki sposób, aby całą swoją długością leżały na równym podłożu. W innym przypadku, zwłaszcza jeśli magazynowanie trwa dłużej, narażamy produkt na deformacje.

Kolorystyka i stałość barw

Produkty kolorowe są barwione w całości struktury materiału, nie mniej jednak mogą zawierać plamy innych odcieni o powierzchni 1 cm2. Poszczególne produkty, tak samo jak w przypadku materiałów naturalnych, mogą się od siebie lekko różnić odcieniem. Pod wpływem czynników atmosferycznych może dochodzić w produktach wykonanych z TRAPLASTu™ do zmiany ich pierwotnego koloru w kierunku jaśniejszych odcieni, tzw. patynie. Takie zmiany odcieni nie są podstawą do reklamacji produktu.

Wymiary i masa

Wymiary produktów są mierzone przy temperaturze 20 °C i obowiązują dla nich poniższe tolerancje:

Zásady-práce-s-výrobky-z-materiálu-TRANSPLAST---rozmery-4_PL

Wskazana masa ± 10 %.

Szczegół wlewu technologicznego na płaskich płytach

Korzyści płynące z zastosowania nowoczesnego materiału TRAPLASTTM

TRAPLASTTM jest nowoczesnym materiałem opracowanym przez firmę Transform a.s. Lázně Bohdaneč z miejscowości Lázně Bohdaneč w Republice Czeskiej. Uzyskuje się go poprzez przetwarzanie tworzyw sztucznych przeznaczonych do odzysku. TRAPLASTTMjest lekki, znosi wielkie obciążenia i nie wilgotnieje, zatem w zimie nie przemarza i nie popęka. Do pozostałych właściwości można zaliczyć wyjątkową wytrzymałość na pogodę, zawilgotnienie, pleśnie i grzyby, pasożyty oraz zwykłe środki chemiczne. To wszystko zapewnia produktom z TRAPLASTu™ niezwykle długą żywotność i zredukowane do minimum wymagania dotyczące konserwacji.

Co jest wytwarzane z TRAPLASTuTM?

Transform a.s. Lázně Bohdaneč produkuje szeroki wachlarz produktów o różnorodnym zakresie zastosowania. W naszym asortymencie można znaleźć wiele wariantów plastikowych sztachet służących do budowy ogrodzenia spełniającego wymogi klienta. Kolejnymi dostępnymi w naszej firmie produktami są deski tarasowe odpowiednie do tarasów zewnętrznych i balkonów oraz ażurowe płyty trawnikowe do wzmacniania podjazdów i powierzchni parkingowych. Właścicielom ogrodów możemy zaoferować chodniczki do ułożenia między grządkami i krawężniki, plastikowe płyty chodnikowe i palisady. Rolnicy i hodowcy docenią nasze paliki plastikowe do budowy ogrodzeń dla bydła. Wielką popularnością, zwłaszcza na terenie Europy zachodniej, cieszą się nasze deski plastikowe, które okazały się znakomitym materiałem do budowy stajni i szop dla zwierząt. Możliwe, że głównie ze względu na łatwość zmywania zanieczyszczeń z powierzchni TRAPLASTu™ nasze gładkie deski okazały się bardzo użyteczne w miejscach narażonych na zanieczyszczenie, takich jak chlewy, obory, itp. Przede wszystkim majsterkowicze docenią profile plastikowe i deski różnych rozmiarów, z których można wykonać różnego rodzaju przenośne mebelki od ławek i stołów, poprzez podwórkowe kosze na śmieci, do dziecięcych placów zabaw. Godna uwagi jest również nasza oferta palet plastikowych.

Zastosowanie produktów wykonanych z plastików pochodzących z recyklingu

Nasze produkty mają szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, sferze komunalnej i w domach poszczególnych mieszkańców.

W jaki sposób produkowany jest TRAPLASTTM?

Podstawę surowcową produkcji tworzą mieszane odpady komunalne z tworzyw sztucznych, np. reklamówki z polietylenu, torby i woreczki, kubki po jogurtach, butelki po szamponach i kosmetykach, po prostu plastiki, które w gospodarstwie domowym już się nie przydadzą. Dostarczane do nas odpady plastikowe są dokładnie, ręcznie segregowane według określonych frakcji i zgodnie z rodzajem produktu i materiału, z którego zostały zrobione. W tym miejscu od materiałów stanowiących plastik oddzielane są materiały nie będące plastikiem oraz elementy metalowe, szkło, papier, guma i inne.

W ramach tej samej frakcji wydziela się butelki plastikowe typu PET i Tetra Pak, które pomimo ogólnego przekonania nie są przetwarzane przez firmę Transform a.s. Lázně Bohdaneč. Wszystkie opakowania typu PET i Tetra Pak są wyodrębniane z odpadów mieszanych i po sprasowaniu są przetransportowywane do dalszego przetworzenia przez inne wyspecjalizowane w tym firmy. Tam są odzyskiwane w procesie recyklingu i używane do wytwarzania kolejnej gamy nowych produktów. Godny podkreślenia jest fakt wykorzystania tych materiałów w przemyśle tekstylnym.

Już posegregowane odpady plastikowe są w pierwszej kolejności przetwarzane w zgniatarce i młynie. Frakcja foliowa jest przetwarzana poprzez aglomerację, podczas której poddaje się folię obróbce termicznej, w wyniku czego powstają granulki. Do których w dalszej fazie przetwarzania dosypywany jest surowiec o takich właściwościach i składzie, który zapewni powstałej masie dobre właściwości obróbcze i w efekcie zapewni wymaganą jakość produktów. W następnej kolejności powstała masa jest homogenizowana, roztapiana i wtłaczana do form metalowych, w których uzyskuje ostateczny kształt danego produktu. Technologia przetwarzania plastików jest technologią suchą a podczas przetwarzania nie powstają żadne odpady, ścieki ani pyły o takim składzie i takiego typu, aby zagrażały otoczeniu. Produkcja spełnia wszystkie wymagane przez prawo przepisy, które jej dotyczą.

Ekologiczne przetwarzanie odpadów

Działalność firmy Transform Lázně Bohdaneč jest w całym swoim zakresie zorientowana na ekologię realizowaną poprzez przetwarzanie odpadów plastikowych, które w innym przypadku znalazłby się na wysypisku śmieci lub w spalarni. W ten sposób do obiegu surowcowego wracają materiały, które są produkowane z nieodnawialnych źródeł naturalnych. Naszym celem jest poszerzanie asortymentu produktów, dalsze ulepszanie ich jakości i właściwości użytkowych w taki sposób, aby rozszerzała się możliwość ich wykorzystania.

Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail