Sposób dostarczenia towaru

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

1.33. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sprzedającego nie jest zobowiązany do dostarczenia takiego towaru kupującemu, powinien jednak kupującego poinformować o unieważnieniu zamówienia. Sposób doręczenia towaru ustala Sprzedający, o ile w umowie kupna nie ustalono inaczej. W razie ustalenia formy transportu na podstawie wymagania kupującego ponosi Kupujący ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe związane z taką formą transportu.

1.34. Jeżeli jest Sprzedający w zgodzie z umową kupna zobowiązany do dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, powinien Kupujący towar odebrać po dostawie. W razie nie odebrania towaru przez kupującego po dostawie przysługuje sprzedającemu prawo do wymagania opłaty za magazynowanie towaru w wysokości zwykłej w danym miejscu i czasie, łącznie z kosztami pakowania w przypadku ponownej dostawy (łącznie z kosztami wyładunku i ponownego załadunku towaru) oraz do odstąpienia od umowy kupna.

1.35. W przypadku konieczności powtarzanego doręczania towaru albo doręczania w sposób będący w niezgodzie z ustaleniami w zamówieniu z przyczyn na stronie kupującego, powinien Kupujący uiścić koszty związane z takim powtarzanym doręczaniem, wzgl. koszty związane z inną formą doręczenia.

1.36. Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący powinien skontrolować nienaruszenie opakowań towaru oraz w razie jakichkolwiek uszkodzeń fakt ten bezzwłocznie oznajmić przewoźnikowi. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na możliwość niesłusznego otwarcia przesyłki nie powinien Kupujący odebrać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpisanie karty dostawy Kupujący poświadcza, że przesyłka towaru spełnia wszystkie warunki i formalności, a więc ewentualna późniejsza reklamacja z powodu naruszenia opakowania nie będzie uwzględniana.

1.37. Dostarczony towar powinien Kupujący bezzwłocznie skontrolować.

1.38. Następne prawa i obowiązki stron podczas przewozu towaru mogą być uregulowane w warunkach dostawy sprzedającego.

Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail