Lekka podkładka ogrodzeniowa

Lekka podkładka ogrodzeniowa to prosty i efektywny element używany przy wykonywaniu i zmianach płotów siatkowych. Dzięki lekkiej podkładce ogrodzeniowej można w bezpośredniej bliskości siatki używać wszelkiego typu kosiarek, przy czym całkowicie zbędna staje się konieczność ręcznego doczyszczania.

Skrzydła osłaniające umieszczone po obu wzdłużnych stronach plastikowej podkładki ogrodzeniowej tworzą płaszczyzny pozbawione trawy i chwastów.

Montaż lekkiej plastikowej podkładki ogrodzeniowej jest prosty również dzięki temu, że część podziemną tworzy żebro mocujące, które stabilizuje jego pozycję w ziemi. Siatkę ogrodzeniową można przymocować do podkładki korzystając z wkrętów samowkręcających, co jednocześnie ogranicza deformację jej dolnej krawędzi. Wzajemnemu wychyleniu poszczególnych elementów zapobiegają zatrzaski czołowe. Poprzez montaż podkładki ogranicza się jednocześnie możliwość przedostania się zwierząt na teren ogrodzonej siatką posesji.

Na stronę
Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail